Fackmannamässigt eljobb i Stockholm

Säkra eljobb i Stockholm

Att ha ett säkert elsystem i hemmet eller på arbetet bör vara en självklarhet. Trots detta är det  många som befinner sig i byggnader där underhållet är rejält eftersatt - något som höjer risken för olyckor och bränder.

Att hålla sitt elsystem uppdaterat är inte bara en säkerhetsfråga utan också en fråga om energibesparing - gamla elinstallationer och belysningssystem drar betydligt mer ström än moderna dito. Det har hänt väldigt mycket bara de senaste 5 åren, så om du har ett lite äldre system kan det definitivt vara värt att se över det för att utvärdera hur mycket du skulle kunna spara i längden.

Fackmannamässigt utförda elinstallationer

Vi har den behörighet och den kompetens som krävs för att:

  • genomföra en noggrann utvärdering av problemet

  • redovisa tydligt förklarade åtgärdsplaner för dig att ta ställning till 

  • genomföra själva jobbet på ett säkert och fackmannamässigt sätt

Detta gäller oavsett om du bor i en liten lägenhet, ett radhus eller en villa eller om du företräder ett byggföretag som behöver helentreprenad till ett större byggprojekt.

Låt utbildade elektriker sköta dina installationer

Idag är det få saker som får utföras av en lekman när det kommer till el och det finns goda skäl till det. Dels handlar det om tryck från försäkringsbolagens sida. Du måste kunna bevisa att en installation har gjorts av en behörig elinstallatör för att du ska få ersättning vid problem eller olycka. Därtill finns det tusentals exempel på hemmafixare som har gjort grova fel som kunnat leda till svåra olyckor. Det är alltid bättre att ta hjälp av en kompetent elektriker om du vill vara säker på att få jobbet gjort rätt.

Vi ser till att du får alla eljobb gjorda enligt gällande normer och vi använder material av högsta kvalitet så att du får ett resultat som håller i många år framåt. Alla våra uppdrag är ansvarsförsäkrade så du är i trygga händer hos oss.

Besiktiga elen i äldre hus

Om du köper eller tar över ett äldre hus är en besiktning av elsystemet något av det första du bör utföra. Vi kan gärna göra det åt dig! Även om uttagen ser moderna ut så kan det sitta äldre kablar som behöver bytas ut i väggarna. En koll om uttagen verkligen är jordade rätt är också viktigt och känsliga utrymmen såsom badrum, kök och tvättstuga bör få en extra översyn. El i kombination med vatten kan bli mycket farligt om något är felkopplat eller om det saknas jordfelsbrytare.

Vi ser till att säkra ditt hem med rätt utförda elinstallationer, kan utföra småreparationer vid behov och även dra om elen helt om det visar sig att en rejäl uppdatering behövs. Hör av dig till oss för att få en utvärdering av elsystemet i din bostad eller annan fastighet.

När elsystemet uppdateras eller reparas är det också ett perfekt tillfälle att överlägga om något kan göras mer effektivt, till exempel byte av armaturer i kök och badrum. På dessa platser brinner ljuset ofta under längre perioder så det kan vara värt att kosta på sig moderna lösningar. Det kan även hjälpa dig att skapa en trivsammare hemmiljö med belysning som både är funktionell och behaglig. Vi har full koll på vad som finns på marknaden, vad som kan passa i ditt hem eller på din arbetsplats och kan hjälpa dig med både planering och installation.

Mer än kabeldragning

Vi är godkända för larminstallation av polismyndigheten och har kunskap om såväl fasta larmanläggningar som tillfälliga system såsom larmväskor.  Sedan 2015 är vi behöriga inom kylteknik och kan nu erbjuda arbeten inom exempelvis värmepumpar och kylsystem. Det är ett perfekt komplement för dig som vill ha en enda kontaktpunkt för allt som har med elen att göra i din fastighet.

Välkommen att vända dig till oss när du vill ha hjälp av en kunnig elektriker i Stockholm som brinner för att ge sina kunder det absolut bästa.

När du vill få jobbet rätt gjort!