Elektriker Stockholm

Auktoriserade elektriker, snabb service | 08-522 334 40

Elvisionen - din elektriker i Stockholm

ELVISIONEN - CERTIFIERADE ELEKTRIKER MED FOKUS PÅ SÄKERHET

Vi är en erfaren och väl ansedd elfirma med 14 anställda behöriga elektriker som erbjuder våra tjänster inom service, installation och underhåll. Vi hjälper dig med allt från mindre installationer av spotlights, byte av strömbrytare eller jordfelsbrytare till dragning av nya elsystem vid nybyggen och renoveringar eller regelbunden service av elinstallationer samt felsökning.

"Genom att anlita en utbildad elektriker med goda omdömen kan du känna dig trygg med att dina elinstallationer kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt konstens alla regler; något som är bra både för din egen säkerhet och för att din försäkring ska gälla vid eventuella olyckor."

Oavsett om du är i behov av en elektriker akut eller om du är ute i god tid kan du kontakta oss på mail eller telefon: 08-522 334 40, så tar någon av våra kunniga anställda hand om ditt ärende och sätter upp en tid som passar just dina behov. Vår långa erfarenhet av att arbeta med allt från stora företagskunder till mindre projekt för privatpersoner gör att vi snabbt kan ta fram en skräddarsydd lösning oavsett uppdragets storlek.

Hög kvalitet och flexibilitet

Vår verksamhet bygger på tre grundläggande fundament:

  • Vi sätter dig som kund i centrum och ser till att hitta skräddarsydda lösningar som passar just dig.

  • Vi finns där när du behöver oss - vi förstår att din tid är värdefull och försöker anpassa vårt arbete efter ditt schema så gott det går.

  • Vi vill inte bara dra kablar och lämna jobbet - Vi bygger kundrelationer som håller för framtiden.

Vi vill att våra kunder ska ha höga förväntningar. Det bästa vi vet är när vi med vår erfarenhet, noggrannhet och kompetens lyckas leva upp till och helst överträffa högt ställda krav och önskemål på arbetet vi utför.

Spara energi och pengar med rätt elektriker i Stockholm

När vi utför elinstallationer är vi noga med att planera så att du får en lösning som är både kostnads- och energieffektiv. Eldragning kan kosta rejält när man installerar elsystem i en ny villa, byter ut ett föråldrat system eller behöver dra in specialanpassade system i en företagslokal. Vi jobbar hårt på att hålla kostnaderna på en rimlig nivå som går att betala och väljer material och lösningar som håller för framtiden.

Att arbeta med energieffektiva och hållbara lösningar - exempelvis inom belysning och automation - är självklart för oss. Det hjälper inte bara dig som kund att hålla kostnaderna för elförbrukning nere i längden utan bidrar även till att hjälpa miljön. LED-belysning är hållbar och ger dig tack vare det lägre underhållskostnader. Du kommer sällan att behöva tänka på underhållet. Tråkigt för oss då vi gärna träffar våra kunder, men då träffas vi förhoppningsvis oftare för att du vill ha något nytt installerat snarare än att något har gått sönder.

När du anlitar oss kan du vara säker på att få följande:

  • Du blir riktigt nöjd med jobbet - vi kvalitetssäkrar alla uppdrag.

  • Du får certifierad personal som är auktoriserad att utföra avancerade elinstallationer

  • Vi tar hänsyn till hur din verksamhet och verklighet ser ut i både planering och utförande av uppdraget

  • Vi ser till att kommunicera öppet så du alltid vet hur arbetet fortlöper

  • Vi ger dig kostnads- och energieffektiva lösningar

Heltäckande eltjänster

Kompetent rådgivning och planering är bara en av de delar vi kan hjälpa dig med. Våra elektriker har bred kompetens och erfarenhet inom olika former av elinstallation och service. Hos oss kan du utöver “vanliga eldragningar” även få hjälp med dragning av datanätverk (även fibernät), telefonisystem, larmsystem och automation. Hör av dig till oss så bertättar vi mer om de elektrikertjänster vi kan erbjuda.

elektriker utför felsökning

Vår serviceenhet rycker ut när du bäst behöver det - antingen för att reparera fel eller för att utföra installationer. Du kommer att märka att våra elektriker inte bara kan det de gör - de är också väldigt trevliga och förklarar mer än gärna vad som är möjligt och vilken lösning som pasar bäst hos dig. Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Vi kan hjälpa dig med allt från ombyggnad av kök, elinstallation i badum och omdragning av kablar och uttag i villor och lägenheter till fullständig entreprenad för stora kontorsprojekt, resaturanger, butiker eller parkeringshus.

Goda referenser 

Vår målsättning är att du som kund ska bli riktigt nöjd med de resultat som vi levererar och därmed vilja anlita oss igen. Under våra år som verksamma i Stockholmsregionen har vi byggt upp ett starkt nätverk av nöjda kunder och samarbetspartners och vi ser gärna att även du blir en del av det nätverket.

Här kan du se exempel på några av de kunder och projekt vi har jobbat med tidigare och vi ger dig gärna fler referenser om du vill ha exempel på en särskild sorts projekt. Kontakta oss via mail så skickar vi över relevant material.

elektriker

Entreprenad med kvalitet

Våra duktiga elektriker i Stockholm utför gärna din entreprenad. Vi erbjuder både utförandeentreprenad och total-/funktionsentreprenad. Genom att bygga upp hållbara samarbeten har vi haft möjlighet att få hjälpa ett stort antal byggherrar med elektriciteten i olika byggprojekt. Som en kompetent partner har vi levererat installationer och givit råd kring de bästa lösningarna baserat på lokalernas förutsättningar och den verksamhet som planeras.

På vår meritlista har vi tusentals kvadratmeter av ombyggda lokaler, ett flertal nybyggda villor, ett 20-tal parkeringsgarage med mera-. Många av kunderna har vänt sig till oss ett flertal gånger då de har varit riktigt nöjda med jobbet vi har utfört. De inser vikten av att ha en pålitlig och kunnig elektriker vid sin sida för att projekten ska löpa på som planerat.

Elektriker i skärgården

Då vi har tillgång till en egen båt kan vi utföra jobb i Stockholms skärgård och i Mälaren. Du som bor ute på en ö vet att det kan vara svårt att få ut hantverkare när det behövs. Inget problem om du anlitar oss! Tidigare har vi utför arbeten på bland annat Blidö, Runö, Galtholmen, Ingarö, Fåglarö, Betsö, Adelsö, Husarö och Västerö.

Välkommen till oss på Elvisionen – din nya elektriker i Stockholm. Ta hjälp av oss så kommer du inte att bli besviken.

Läs fler artiklar om el och elektriker

Här kan du läsa samlade artiklar om el, tips om hur du minskar elförbrukningen eller allmänna råd gällande hanteringen av el i hemmet. Fullständigt arkiv hittar du här!

Kan man lämna mobilladdaren i uttaget?

27 dec 2017

En allt vanligare orsak till bränder i svenska hem är elektroniska produkter, och oftast är olyckorna kopplade till laddare och batterier. Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att man alltid ska dra ur sin laddare efter att ha laddat exempelvis sin mobiltelefon. Man ska inte heller ladda telefonen på natten, eftersom man då vanligtvis inte märker om det [...]


Tips på hur du kan minska elförbrukningen

27 dec 2017

Vi förbrukar bara mer och mer el, när vi egentligen av både miljömässiga och ekonomiska skäl borde istället minska vår elförbrukning. Vi skaffar oss allt fler elektriska apparater som slukar energi vid användning, laddning och i standbyläge. ”Om man vill finns det mycket man kan göra för att minska sina elkostnader” Varje år förbrukar ett [...]


Byta proppskåp och installera jordfelsbrytare

27 dec 2017

Om du har ett gammalt proppskåp med smältproppar kan det vara läge att byta ut det mot en nyare elcentral med jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen när den märker att något är fel och är en utmärkt säkerhet mot personskador. ”Man kan aldrig vara helt säker med gamla elkomponenter och har man ingen jordfelsbrytare ska [...]


Krävs det en elektriker för att installera diskmaskin?

27 dec 2017

En diskmaskin är alltid ett välkommet tillskott till hushållet. Det spar tid och hjälper en att hålla ordning på torpet. Dagens diskmaskiner är tysta och effektiva och drar varken särskilt mycket ström eller vatten, faktum är att en disk med maskin till och med drar mindre vatten än en handdisk där man då och då [...]


Ska du byta till jordade uttag - Anlita ett proffs

27 dec 2017

Sedan 1994 är det krav på att alla uttag i nybyggda hus ska vara jordade. Jordade uttag är säkrare, eftersom ett jordat uttag leder tillbaka och bryter strömmen om det skulle bli något fel på apparaten. En apparat kopplad till ett ojordat uttag kan bli strömförande, vilket kan medföra livsfara. ”Nuförtiden är nästan alla ojordade [...]


 

Elvisionen - när du vill få jobbet rätt gjort!