Hur fungerar en åskledare?

Varje år dör tusentals människor som en följd av att de träffas av blixten. I Sverige så ligger snittet på en person varje år. Riskerna finns, men de är inte så stora. Allra farligast är det och mest exponerad är man om man befinner sig på öppna fält i samband med åska.

Åskledare räddar liv

Att ge sig ut med en båt i åskväder är det som räknas som farligast: i exempelvis Florida så dör hundratals människor årligen som en följd av att man sätter sig i båten och överraskas av ett åskväder. Motsvarande scenario på land handlar om golf. Att spela golf ska undvikas i samband med att det åskar och man ska absolut inte - som många gör - ta skydd under höga träd. Man ska söka sig mot svackor på banan där bunkrar är väldigt bra.

I övrigt finns även ett annat tips: håll ihop benen. Leds en blixt via marken så blir effekten mindre om det är tätare mellan benen. Ser man till exempelvis kor och andra djur så dör dessa oftare av blixten. Detta av den enkla anledningen att de har ett längre mellanrum mellan sina ben än vad vi människor har. Det om det.

Byggnader med åskledare är säkra

En åskledare skyddar oss i våra bostäder. Det man kan säga om en blixt - och här kommer vi att lämna all fysik åt sidan och utelämna alla förklaringar kring hur en blixt uppstår - är att den är lat.

Blixten tar den snabbaste vägen mot mål. Detta innebär att höga träd eller byggnader är de som drabbas hårdast. Om en blixt slår ner i ett hus så kan detta innebära att över hundra miljoner volt åker in i byggnaden, slår ut all elektronik och skadar allt inomhus - även människor. Det är här en åskledare kommer in i bilden.

Åskledaren lurar blixten

Principen med en åskledare är att spela på blixtens inbyggda lathet. Man placerar en pinne av stål längst uppe på taket. Den kommer att vara intressant för blixten. Längs med huskroppen så drar man sedan kablar av metall som leder bort blixten från byggnaden. Som ett tredje steg så gräver man ner metall i marken och det är där blixtens laddning slutligen hamnar. Det fungerar som själva jordningen.

Detta trestegssystem - Stålpinnen - Metallkablar - Jordningen i marken - skyddar våra byggnader mot blixten. Lika enkelt som genialt och lika användbart oavsett om det handlar om en skyskrapa i Tokyo eller en villa i Kramfors.

Är jag säker i bilen?

Många säger att den säkraste platsen att vistas i vis åskväder är bilen. Det händer fortfarande att barnfamiljer springer ut från det egna hemmet och sätter sig i bilen då åskan börjar mullra. Det ska man absolut inte göra!

Förr var bilen säkrare än idag i samband med åska. Det gjorde att denna bild också blev relevant och att den kommit att gå vidare från generation till generation. Det finns emellertid en skillnad mellan bilar förr och bilar idag. Gårdagens bilar tillverkades med avsevärt mycket mer metall. Dagens bilar tillverkas i mer plast.

Det hela fungerar alltså på samma sätt som åskledaren. En äldre bil tar emot blixten och leder bort den - en ny bil har inte alls samma egenskaper. Du ska således inte sätta dig i bilen frivilligt vid åska och om du kör bil och blir överraskad så är rådet att du saktar ner och kör långsamt. En bil som träffas av blixten får nämligen ofta en explosion i däcken: det innebär att farten kan döda. Sakta ner!

När du vill få jobbet rätt gjort!
13 Jul 2021