Hur regleras värmen i flerbostadshus?

Ett flerbostadshus kan ha problem med inomhusklimatet i varje enskild lägenhet. Detta kan visa sig genom att den ena lägenheten har en jämn värme under vinterhalvåret, detta medan en annan har en mer svajig sådan där temperaturen dels är ojämn sett över tid och dels ojämn mellan olika rum.

Hur regleras värmen då i ett flerbostadshus?

Det vanliga är att man reglerar värmen i flerbostadshus på egen hand och där man som boende helt enkelt vrider på termostaten på sina radiatorer. Riktmärket gällande inomhustemperatur ligger mellan 20-23 grader. Det är en temperatur som känns bekväm för de allra flesta och som fungerar som en måttstock att sikta mot.

Detta motsvarar då att man som boende har termostaten ställd på 6-7- Vissa rum vill man dock kanske ha varmare i. Badrummet är ett sådant och där kan man se att termostaten ska vara ställd på 7- eller 8; vilket innebär en temperatur motsvarande 24 grader. Andra rum där man vill ha svalare - sovrummet - så är en rekommendation att man har en temperatur på mellan 18-20 grader. Det motsvarar då en justering på termostaten till mellan 4-6.

Värmepumpar blir mer populära

Det som dock försvårar detta handlar om vilken typ av uppvärmning man har samt vilken ålder systemet i byggnaden har. Det vanligaste alternativet i Sverige är fjärrvärme. De flesta flerbostadshus värms upp genom denna lösning. Idag ser man emellertid även att andra alternativ börjat bli populära. Inte minst gäller detta värmepumpar där man hämtar naturlig energi från solen och där denna sedan omvandlas - via värmepumpen - till värme för huset.

Fördelen där är att man får en billigare drift och att man på ett enklare sätt kan justera värmen till varje enskild bostad. Nackdelen är att man dels får ta en ganska kraftig, initial investering som kräver några år innan man nått break-even.

Dessutom så kräver en värmepump - oavsett om det handlar om bergvärme, luftvärme, sjövärme eller exempelvis luft/vatten - ett absolut gehör i samband med installation och dimensionering. Vid fel dimensionering så kan det bli på det sätt vi ovan beskrev: värmen kan variera både mellan rum och mellan lägenheter. Det vill man inte och därför krävs det professionalism i samband med installationen.

Injustering - en investering

Om man lever i ett flerbostadshus och upplever att värmen är varierande - och svår att justera - så kan det finnas anledning att agera. Hur? Ett sätt är att försöka se över exempelvis fönstren. Det kan finnas energiförluster som en följd av att fönstren är gamla och där ett drag finns. Det är dels dyrt - kall luft kommer in, varm luft åker ut - och dels så har det en negativ inverkan på inomhusklimatet. En fönsterrenovering eller ett fönsterbyte kan leda till ett mer behagligt boende.

Ett annat alternativ kan vara en injustering. Man kan se ett flerbostadshus som lite av ett träd där varje bostad utgör en gren från stammen. Målet är att alla grenar ska få samma temperatur och samma förutsättningar. Detta brukar emellertid sällan nås. Istället ser man att bostäder på ett lägre plan får en behagligare, varmare temperatur - detta medan bostäder högre upp får en lägre, mer ojämn sådan. Detta kan lösas genom en injustering där man värmebalanserar en fastighet. Det är emellertid ett ganska komplext projekt som - liksom vid installation av värmepumpar - kräver professionalism.

Rätt injustering dock kan utöver ett behagligare klimat även sänka uppvärmningskostnader med närmare 20% varje år. Vilket torde vara ett starkt argument för att åtminstone utreda saken. Där handlar det om en riktig investering.

När du vill få jobbet rätt gjort!
15 Mar 2021