Dra el till bastuaggregat - En guide

Hur ska man dra el till bastuaggregatet?

Att ha en bastu i anslutning till bostaden är härligt, och det blir allt vanligare att små basturum byggs även i lägenheter inne i städerna. En trend vi så klart hämtat från vårt bastutokiga östra grannland, där en bastu i lägenheten mer eller mindre hör till normal standard. Hemmafixaren klarar att bygga en bastu själv, men det kan vara bra att läsa på lite innan om vilka material som passar bäst, och att man får dimensionerna rätt. I en bastu är det till exempel viktigt att det inte är för lågt i tak där bastuaggregatet står, samt att aggregatet hamnar på samma vägg som dörren. Vill man ha glasväggar eller fönster i bastun måste man ha någon typ av förstärkt glas osv.

Nästan alla elaggregat för bastu kräver trefas, så har du inte trefas draget så måste det antagligen göras

När det gäller bastuaggregatet är det förstå ett elaggregat som gäller, en vedeldad bastu i en lägenhet kommer inte att bli långlivad. Bastuaggregatet ska anpassas till bastuns volym, man brukar räkna med att till en liten bastu på 5 – 9m3 är ett aggregat med en effekt på 6kWh lämplig. Nästan alla elaggregat för bastu kräver trefas, så har du inte trefas draget så måste det antagligen också göras. Naturligtvis måste du överlåta alla elinstallationer till en behörig elektriker, dels för att det är lag på det, dels för din egen säkerhets skull.

Dimensionera rätt

Ett elaggregat fungerar annars på samma sätt som en vedeldad bastu. På toppen av aggregatet ligger stenar som värms upp av ett elelement. Stenarna bör dock vara lite mindre än de som vanligen ligger på ett vedeldat aggregat. Man styr värmen och luftfuktigheten i bastun genom att hälla vatten på stenarna, varpå vattnet förångas, stiger uppåt och sprids i bastun.

el i bastu

Vad gäller effekten ska den som sagt dimensioneras för bastuns storlek, men om man man har ett annat väggmaterial än trä, till exempel betong eller kakel, kan man behöva skaffa ett kraftigare aggregat, eftersom dessa material är trögare vid uppvärmning. Det bästa materialet i en bastu är al eller ask, trä som inte blir för armt och inte heller släpper ifrån sig kåda.

Att dra el

El dras från bostadens elcentral med trefas. Nästan alltid ska aggregatet kopplas in med en fast installation, alltså inga stickproppar, men man ska alltid följa tillverkarens anvisningar. Alla kablar ska dras i så kallade VP-rör i väggarna mellan isoleringen och de yttre väggskivorna. Det bästa är att bastun får en egen säkringsgrupp vid elcentralen.

Ibland kan det bli problem med jordfelsbrytare och bastuaggregat. Jordfelsbrytare har en tendens att slå ifrån trots att inga fel finns på aggregatet. Man kan då öka trögheten på jordfelsbrytaren för att den inte ska slå ifrån i onödan.

Vi kan bastuaggregat

Hör av dig till oss och berätta om dina bastuplaner så kan vi hjälpa dig att planera för elen redan från början. Vi har stor erfarenhet av att dra el till bastuaggregat både åt privatpersoner och i offentliga miljöer. Vi följer alltid tillverkarens anvisningar för just ditt aggregat och anpassar oss till de förutsättningar som gäller för din bastu. Vårt mål är alltid att göra ett snabbt, säkert jobb som ger din bastu en bra och säker drift.

När du vill få jobbet rätt gjort!
4 Aug 2021