Elektriker Stockholm

Auktoriserade elektriker, snabb service | 08-522 334 40

Artiklar

Kan man lämna mobilladdaren i uttaget?

27 dec 2017

En allt vanligare orsak till bränder i svenska hem är elektroniska produkter, och oftast är olyckorna kopplade till laddare och batterier. Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att man alltid ska dra ur sin laddare efter att ha laddat exempelvis sin mobiltelefon. Man ska inte heller ladda telefonen på natten, eftersom man då vanligtvis inte märker om det [...]


Tips på hur du kan minska elförbrukningen

27 dec 2017

Vi förbrukar bara mer och mer el, när vi egentligen av både miljömässiga och ekonomiska skäl borde istället minska vår elförbrukning. Vi skaffar oss allt fler elektriska apparater som slukar energi vid användning, laddning och i standbyläge. ”Om man vill finns det mycket man kan göra för att minska sina elkostnader” Varje år förbrukar ett [...]


Byta proppskåp och installera jordfelsbrytare

27 dec 2017

Om du har ett gammalt proppskåp med smältproppar kan det vara läge att byta ut det mot en nyare elcentral med jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen när den märker att något är fel och är en utmärkt säkerhet mot personskador. ”Man kan aldrig vara helt säker med gamla elkomponenter och har man ingen jordfelsbrytare ska [...]


Krävs det en elektriker för att installera diskmaskin?

27 dec 2017

En diskmaskin är alltid ett välkommet tillskott till hushållet. Det spar tid och hjälper en att hålla ordning på torpet. Dagens diskmaskiner är tysta och effektiva och drar varken särskilt mycket ström eller vatten, faktum är att en disk med maskin till och med drar mindre vatten än en handdisk där man då och då [...]


Ska du byta till jordade uttag - Anlita ett proffs

27 dec 2017

Sedan 1994 är det krav på att alla uttag i nybyggda hus ska vara jordade. Jordade uttag är säkrare, eftersom ett jordat uttag leder tillbaka och bryter strömmen om det skulle bli något fel på apparaten. En apparat kopplad till ett ojordat uttag kan bli strömförande, vilket kan medföra livsfara. ”Nuförtiden är nästan alla ojordade [...]


Så får du säker el utomhus

27 dec 2017

El är farligt om den inte hanteras på rätt sätt och el utomhus innebär dessutom en förhöjd risk. El, fukt och kyla är en dålig kombination, ström leds bättre i fuktiga miljöer och står du utomhus är du dessutom jordad och strömmen går rakt igenom dig om en apparat skulle bli strömförande. ”Om man bara [...]


Elvisionen - när du vill få jobbet rätt gjort!