Värmeelement i friggebod - Säker installation

En friggebod är en ganska liten byggnad, och därmed är den lätt att värma upp om den är isolerad. Men eftersom friggebodar vanligtvis inte är kopplade till husets VVS-system så krävs att man installerar ett elelement. Att värma upp ett hus med el kanske låter otidsenligt och dyrt, men faktum är att moderna element har god kapacitet att värma upp ett så litet utrymme som en friggebod på ett billigt sätt.

"Fördelen med att välja ett element med stickpropp är att du kan montera elementen själv om du har ett jordat uttag. För fasta elinstallationer krävs alltid att du anlitar en behörig elektriker"

Elelement finns med både stickpropp och för fast installation. För en permanent lösning är en fast installation att föredra, och det gör även att du har fler element att välja mellan. Fördelen med att välja ett element med stickpropp är att du kan montera elementen själv om du har ett jordat uttag. För fasta elinstallationer krävs alltid att du anlitar en behörig elektriker.

Hur många element behövs för att värma upp en friggebod?

För en så liten yta som en friggebod, 15kvm, går det på vintern att värma upp hela utrymmet med ett större element på 1200W, förutsatt att byggnaden är välisolerad. Dock är det bättre att dela upp värmestrålningen och installera två mindre element på 600W, helst på varsin sida av dörren under fönstren. Det blir något dyrare men ger i gengäld en jämnare värmefördelning i byggnaden med på sikt mindre elkostnader.

Dra aldrig el själv

Man ska aldrig dra el själv, även om man tycker sig veta hur det går till och har googlat upp en guide. Det finns mycket som kan gå snett vid en elinstallation, saker man glömmer, inte tänker på, eller helt enkelt inte känner till om el. Feldragen el är den vanligaste orsaken till bränder i svenska hem, och den vanligaste dödsorsaken i hemmiljö. El är livsfarligt när man inte vet hur den ska hanteras på rätt sätt, och den ska behandlas med ödmjukhet och respekt. I fråga om ett elelement kan en felaktig fast installation leda till att elementet blir strömförande, eller att ledningarna i väggen hettas upp och startar en brand inne i väggen.

Vi hjälper dig att installera element i friggeboden

Vill du installera värmeelement i din friggebod för att kunna ha den som boutrymme på vintern, kontakta oss så hjälper vi dig att göra en snabb och säker installation av dina element. Är du intresserad kan vi även bistå med tips om hur du kan få ner elkostnaderna med hjälp av solceller på taket. Solceller är ju mindre effektiva på vintern, men de kan helt klart bidra till att driva dina värmeelement och på sommaren gör de friggeboden helt självförsörjande på el.

När du vill få jobbet rätt gjort!
16 Jan 2019