Antal soltimmar i norra och södra Sverige

En fråga som alltid dyker upp i samband med att privatpersoner funderar på att investera i solceller gäller antal soltimmar i norra och södra Sverige. Hur ska man egentligen tänka gällande detta? Påverkar exempelvis den mörka vintern i Norrland effekten av solenergi och är det i så fall säkrare att installera en solcellsanläggning i södra Sverige?

För att solceller ska vra lönsamma krävs 800 soltimmar per år

Det första man ska tänka på gällande solenergi är att strålande sol inte per se är det som avgör effekten av en solcellsanläggning. Dagsljus räcker, det behöver inte vara den där stekande solen som många föreställer sig. Det andra man ska tänka på gäller soltimmar. För att en installation av solceller ska vara riktigt lönsam - där ett överskott av el som kan säljas vidare produceras - så krävs det minst 800 soltimmar per år. I södra Sverige slår man den siffran med råge: där är snittet 1100 soltimmar.

Bäst förutsättningar i södra Sverige

Bäst förutsättningar ser man på Öland, på Gotland samt i Skåne och längs med kusterna. Där mäter man upp lika många soltimmar som man gör i Tyskland. Tyskland som är ett föregångsland sett till att använda solen som energikälla har redan en stor mängd solenergi installerad och detta över hela landet.

I vårt land så kommer 0.1 % av all el från solceller. Motsvarande siffra i Tyskland är 8%. Sett till detta så finns det ganska sunda skäl att ta investeringen som husägare boende i södra Sverige. Som sagt, det behöver inte handla om strålande solsken: din anläggning kommer ändå att producera el och i många fall även ett överskott som du sedan kan sälja vidare.

Ett litet instick ska dessutom göras i den här frågan. Faktum är att solceller har en bättre effekt vid lite svalare väder än vid extremt höga temperaturer. Det lite svalare klimatet i Sverige är således ypperligt för en säker och jämn elproduktion.

Sämre förutsättningar i Norrland

Vi lever i ett stort land och där skillnaden mellan de norra och de södra delarna är väldigt stora. I Norrland så har vi en mörk, lång och kall vinter där antalet soltimmar är väldigt få. Frågan är av den anledningen given: hur påverkar det valet av solceller? Är det en rimlig investering att ta? Sant är att antalet soltimmar är färre vintertid i Norrland och att detta kan ställa till problem. Lika sant är dock att det finns några saker som kan förvandla det till en bra investering också.

En sak som man kan tänka på är att Norrland har en lång sommar där solen knappt går ner. Under den perioden så produceras ett stort överskott av el som man sedan kan sälja vidare. Detta innebär att man kan erbjudas en kraftig rabatt på el under resterande delar av året. En annan sak som kan motivera en investering i solceller även i Norrland handlar om att en sådan anläggning de facto kan kompletteras och där man exempelvis vintertid har en annan typ av energi i första hand.

Rätt placering kan ge stor effekt

Som en tredje detalj så kan man peka på placering och planering av solcellerna. Det är en väldigt viktigt fråga. Rätt placering av en solcellsanläggning kan de facto producera mer el i norra Sverige än i de södra delarna. Där krävs naturligtvis professionell hjälp och där man verkligen tänker igenom vad gäller placeringen för att nå bästa effekt.

Med detta sagt så har man på förhand lite sämre förutsättningar i norra Sverige än i de södra delarna. Men, det handlar emellertid inte om att solceller är en dålig idé om man lever i Norrland. Tvärtom. Det inte bara fungerar även där: det kan göra en stor effekt för både plånbok och miljö. Hittar man rätt leverantör och får en genomtänkt och säker installation så finns alla förutsättningar för en sund och lönsam investering.

När du vill få jobbet rätt gjort!
18 May 2021