Varma väguttag kan vara tecken på elfel

Bränder orsakade av elfel är idag ett stort problem. Från Elsäkerhetsverket så fann man år 2017 att hela 490 husbränder i Sverige hade elfel som en bakomliggande orsak.

Hur ser elen ut i ditt hem? Det finns all anledning att undersöka detta då olyckor sker utan förvarning i många fall och att din egen uppmärksamhet kan vara avgörande.

varma vägguttag kan vara elfel

Känns exempelvis dina vägguttag varma så kan detta vara tecken på elfel och att detta bör kontrolleras av en behörig elektriker. Detsamma gäller om det börjar glappa i en sladd eller om det börjar lukta bränt någonstans. Man ska aldrig ignorera sådana signaler; de måste tas på allvar. Problemen försvinner inte av sig själv. Det är bara att fråga ägarna till de 490 hus som drabbades av bränder hur de skulle agerat i efterhand.

Vad beror elfelen på och hur kan de förhindras?

Det finns inga direkta svar på varför elfel och bränder som en följd av dessa ökat. Däremot så kan man från Elsäkerhetsverkets sida komma med olika teorier. En av dessa handlar om att elanläggningar i Sverige är för dåligt underhållna och att de vid detta underhåll också fått exempelvis felaktiga reparationer utförda. En annan hållbar teori - som med fördel kan kombineras med den första - är att vi idag använder oss av mycket mer elektronik i våra hem och att detta ökar slitaget. Elanläggningarna i våra svenska hem är helt enkelt för gamla och för stressade av att vi använder oss av mer maskiner, mer utrustning och mer teknologi i vardagen.

Det innebär att man måste agera preventivt som husägare. Att anlita en elektriker för en elbesiktning kan rädda huset från en framtida brand och genom detta också rädda liv. Många underskattar vikten av ett uppdaterat elsystem och en uppgraderad elanläggning. Man tar elen för given och man undersöker inte detta på samma sätt som man gör vid andra detaljer i huset - grunden, taket, stammar etc.

Detta är fullt begripligt då det följer devisen om att If it ain´t broken - don´t fix it men vi skulle ändå mana till ett lite mer pragmatiskt tankesätt. Detta helt med tanke på de enorma risker som trots allt finns.

Var uppmärksam på varma väggutag och andra tecken

En direkt uppmaning som du kan ta till dig är denna: var inte så godtrogen och naiv. Idag så renoverar vi mer än någonsin och tyvärr så sker många av dessa projekt utan de professionella händer som krävs. Det gäller även för elkopplingar, installationer och för dragning av el. Vi skulle säga att man definitivt bör gå in med en mer skeptisk hållning än vad många gör i samband med husköp. Många köper lite på måfå och om det ser snyggt ut så är man också på det trygga med att allting fungerar som det ska göra. Riktigt så enkelt är det inte. Långt därifrån.

Ett bra sätt att säkerställa kvalitet är att ta hjälp av en elektriker i samband med att köpet sker. På samma sätt som man besiktigar övriga delar av huset genom en besiktningsman så kan man även anlita en elektriker för en elbesiktning. Detta kostar några kronor, men det är definitivt att anse som en investering. Dels så får du som husköpare svart på vitt om elsystemet håller måttet, dels så får du också chansen att rädda dig från en dålig affär. Ett husköp är förmodligen den största investeringen du tar. Se till att den blir värd pengarna.

När du vill få jobbet rätt gjort!
13 Dec 2019