Kan laddstationer vara brandfarliga?

Allt fler elbilar rullar varje år ut från de stora biltillverkarnas fabriker och ut på gatorna. I Stockholm är det visserligen väldigt få bilägare som valt en elbil. De flesta elbilar i Stockholms län ägs av företag, och de elbilar som är privata har ägare som bor i de rikaste delarna av länet. Elbilar är fortfarande dyra, men många experter menar att vi är nära brytpunkten där elbilar blir såpass vanliga och efterfrågade att priserna sjunker och de blir tillgängliga för genomsnittsföraren. En viktig fråga som är avgörande för den som väljer mellan el- eller bensindriven bil är naturligtvis hur lång räckvidd bilen har och hur långt det är mellan de laddstationer där man kan ladda sin bil.

”Att ladda sin elbil via det vanliga eluttaget är något som Elsäkerhetsverket uttryckligen varnar för, eftersom det innebär en förhöjd brandrisk. Ändå är det många elbilsägare som gör just detta istället för att låta installera en laddbox eller ladda bilen vid en ordentlig laddstation”

Laddstationer, laddstolpar, laddboxar – kärt barn har många namn. Att ladda sin elbil är lika enkelt som att tanka den. Ännu enklare faktiskt, eftersom elbilar kommer utrustade med laddkablar som gör det möjligt att ladda bilen hemma. Det finns dock en del att tänka på vad gäller brandsäkerheten vid laddning av elbilar.

elbilar laddar vid laddstation

Nyligen fick en familj i Värmland sitt hus totalförstört i en brand som orsakats av att man satt sin bil på laddning i över natten, utan en ordentlig laddbox monterad. Att ladda sin elbil via det vanliga eluttaget är något som Elsäkerhetsverket uttryckligen varnar för, eftersom det innebär en förhöjd brandrisk. Ändå är det många elbilsägare som gör just detta i stället för att låta installera en laddbox eller ladda bilen vid en ordentlig laddstation.

Fördelarna med en laddbox

Ett vanligt eluttag, ett så kallat schukouttag, är inte tillverkat för att klara den höga belastning under lång tid som krävs vid laddning av elbilar. Men nya elbilar kommer utrustade med en laddkabel med stickpropp, vilket får många elbilsägare att tro att det bara är att ladda bilen i det vanliga eluttaget utan problem. Det kan dock få allvarliga konsekvenser om man inte känner till riskerna. Det räcker med att ledningarna är sköra eller att man använder till exempel en skarvsladd eller timer som inte klarar belastningen för att det ska kunna uppstå en brand.

En laddbox används i stället för den medföljande laddkabeln och installeras med egen säkring på en egen gren från elcentralen. Den kopplas sedan direkt till bilen. En laddbox klarar högre belastning än ett vanligt eluttag, vilket gör att bilen laddas fortare. Dessutom känner laddboxen av om något är på tok och bryter strömmen. En laddbox ska alltid installeras av en behörig elektriker, eftersom det rör sig om en fast installation. Vi hjälper dig gärna att installera en laddbox i garaget, eller så kanske du och dina grannar går ihop och låter installera en laddstation med flera laddboxar i kvarteret?

Hur brandsäker är en laddbox?

En laddbox är helt brandsäker, för det mesta. Ibland dyker det förstås upp måndagsexemplar, och i vissa tester har en del billiga modeller befunnits ha inbyggda fel, som dock när de uppdagats lett till att produkten dragits in. Att låta installera en laddbox är dock i de allra flesta fall en garant för att man ska slippa brandrelaterade olyckor i samband med laddning av sin elbil. Vill man ladda bilen via ett vanligt schukouttag bör det uttaget ändå dras med egen säkring på en egen gren från elcentralen, och då kan man i vårt tycke lika gärna installera en laddbox.

Säkra är också de laddstationer som finns i de flesta kommuner i Sverige idag. På sajten uppladdning.nu kan man se var Sveriges alla laddstationer finns utplacerade. Där ser man också tydligt att det finns många områden i Sverige, framför allt norröver, där det finns väldigt få laddstationer, samtidigt som mellersta Sverige, och särskilt storstadsområdena, har mycket gott om laddstationer. Det är också där experterna tror att elbilsägarna kommer att bli fler det närmaste decenniet, och i takt med att systemet med laddstationer blir vanligare i hela landet kommer elbilar också att bli vanligare i glesbygden.

När du vill få jobbet rätt gjort!
6 May 2019