Försänkt eluttag bakom kylskåp

När ett kylskåp installeras finns alternativet att ansluta det till ett eluttag ovanför eller bakom kylskåpet. Kan man använda försänkt eluttag bakom kylskåp?

Vad är ett försänkt eluttag?

Eluttag kan vara utformade på flera olika sätt. I bostäder är det vanligt med de utanpåliggande eluttagen, dvs. att en dosa monsteras på väggen där kontakter ansluts. En fördel är att delarna lätt kan bytas ut om detta skulle behövas. Önskar man bygga över uttaget är det bara att montera bort det och sätta en tunn skiva varpå tapet kan sättas över.

Försänkt eluttag innebär istället att uttaget är inbyggd i väggen och att ytan därmed fortfarande ”är slät”. Det kan både användas utifrån ett estetiskt perspektiv samt funktionellt. Är det väldigt trångt (exempelvis bakom ett kylskåp) kan ett utanpåliggande eluttag helt enkelt ta för stor plats.

Rekommendation på höjd

I gällande branschregler rekommenderas att vägguttag för både kyl och frys alltid sätts på en höjd av minst 220 cm från golvet. Det finns ingen elektrisk/teknisk orsak till detta och så länge som kylskåpet står still spelar det i praktiken ingen roll om uttaget är bakom eller ovanför kylskåpet.

kylskåp i kök

Däremot underlättar detta säkerheten när kylskåpet ska dras fram. Eftersom uttaget är ovanför kylskåpet kan det enkelt dras ut innan man börjar dra fram kylskåpet. Skulle uttaget vara bakom kylskåpet är risken att uttaget påverkas negativt när kylen dras framåt.

En annan fördel är att uttaget aldrig riskeras skadas när kylskåpet puttas tillbaka på sin plats, eller vid installation. Detta problem skulle visserligen undvikas med försänkt eluttag bakom kylskåpet – även om det fortfarande är lättare att dra ur/sätt i kontakten om den är ovanför.

Krav vid installation av kylskåp

 • 1,2 meter från anslutning

  I de flesta instruktioner från tillverkare av kylskåp framgår det att kylskåpet ska installeras direkt i vägguttag och att någon skarvkoppling inte får genomföras. Flera anger att sladden är 1,2 meter vilket innebär att uttaget måste vara så pass nära kylskåpet.

  Orsaken till detta krav är att tillverkarna inte kan ge full garanti om installation sker på annat sätt. Skulle en mycket lång förlängningssladd användas kan spänningen påverkas. Skulle kylskåpet kopplas in i ett grenuttag där även flera andra apparater kopplas in kan även detta även påverka effekten.

 • Jordat uttag

  Installation av kylskåp ska alltid ske i ett jordat uttag. Enklaste sättet att kontrollera detta är att titta på uttaget. Det ska enbart vara två runda hål för stickkontakten. Finns det små mindre hål i ytterkanten tyder det på att uttaget inte är jordat. I detta fall behöver först en elektriker kontaktas så att uttaget kan ändras till rätt funktion.

 • Vid vattenanslutning

  I det fall som kylskåpet har vattenanslutning finns krav på avstängningskran. Ett mycket vanligt alternativ är ballofix men det finns även andra lösningar. Kranen ska alltså enkelt kunna användas för att stänga av och slå på vattentillförseln.

 • Läckageskydd

  Under en kyl/frys bör ett läckageskydd läggas. En hårdare plastmatta som är något vinklad framåt. Skulle läckage ske kommer vattnet att sippra fram framför kylskåpet vilket innebär att läckan upptäcks snabbt. Detta istället för att en större vattenskada ska uppstå innan läckaget upptäcks.

 

När du vill få jobbet rätt gjort!
2 Apr 2020