Ska du byta till jordade uttag - Anlita ett proffs

Sedan 1994 är det krav på att alla uttag i nybyggda hus ska vara jordade. Jordade uttag är säkrare, eftersom ett jordat uttag leder tillbaka och bryter strömmen om det skulle bli något fel på apparaten. En apparat kopplad till ett ojordat uttag kan bli strömförande, vilket kan medföra livsfara.

”Nuförtiden är nästan alla ojordade uttag i fuktiga utrymmen som kök, badrum och tvättstuga utbytta till jordade”

I miljöer där vatten är inblandat är det extra viktigt med jordade uttag. Nuförtiden är nästan alla ojordade uttag i fuktiga utrymmen som kök, badrum och tvättstuga utbytta till jordade. I torra utrymmen får det anses som mindre viktigt, fast såklart ändå bra ur säkerhetssynpunkt.

En viktig tumregel är att ojordade och jordade uttag inte får blandas i samma rum. Om man tar i en trasig apparat kopplad till ett ojordat uttag och samtidigt rör vid något som är kopplat till ett jordat uttag, går strömmen rakt genom kroppen.

jordade vägguttag

Byta uttag

Det mesta är förbjudet att göra själv när det gäller el i hemmet, men det finns några saker du får göra själv. Att byta eluttag är en sådan sak, men bara om det handlar om att byta ett ojordat uttag till ett annat ojordat, eller ett jordat till ett annat jordat. Det är alltså inte tillåtet att byta ut ett ojordat uttag till ett jordat, då måste du anlita en behörig elektriker. Anledningen är att för att byta till jordad el måste nya, jordade ledningar dras från elcentralen.

Byta till jordad el

När en elektriker ska byta till jordade uttag måste han bryta strömmen och öppna upp alla vägguttag och strömbrytare. Därefter tas de gamla ojordade ledningarna bort och nya jordade ledningar läggs in. Till sist sätts nya, jordade vägguttag och strömbrytare in. I ett helt hus är detta ett ganska stort arbete som tar flera dagar för en ensam elektriker. Ofta är man därför flera elektriker som jobbar med att byta ut ojordad el till jordad.

Ett bra tillfälle att byta till jordade uttag är om du bor i ett gammalt hus där elsystemet ändå behöver bytas ut. Att byta till jordad el kostar då inte mycket mer än att installera nya ojordade uttag. Bor du i ett gammalt hus där elsystemet har uppåt en 40-50 år på nacken är det antagligen läge att göra en besiktning och antagligen byta ut elsystemet. Ledningar och kontakter åldras precis som alla material, och ett gammalt elsystem innebär en förhöjd risk för personskador eller brand.

Jordfelsbrytare

Att ha en jordfelsbrytare kopplad till elcentralen är en bra garanti för säkerheten. Jordfelsbrytaren känner direkt av om det skulle bli fel på någon apparat och slår av strömmen på bråkdelen av en sekund. Har man ojordade uttag bör man alltså åtminstone installera en jordfelsbrytare.

Hjälp med jordat

Om du tror att det är dags att ditt elsystem blir besiktigat eller om du vill ha hjälp att byta ut dina ojordade uttag till jordade, ska du kontakta oss. Vi hjälper dig att snabbt och säkert byta ut din ojordade el till jordad och kontrollerar även ditt elsystem i övrigt. Vi lämnar aldrig ett jobb utan att ha kontrollerat att allt ser ut som det ska när det gäller elen, även om vi bara är anlitade för ett specifikt uppdrag. Har du haft oss på besök ska du kunna känna dig trygg med att din el fungerar som den ska och är säker.

När du vill få jobbet rätt gjort!
27 Dec 2017