Installera laddstation till elbil

Allt fler elbilsägare väljer att installera en laddstation i hemmet, i stället för att använda den medföljande laddkabeln. Fördelarna med en egen laddstation är många, den laddar snabbare än ett vanligt eluttag och den stänger dessutom av strömmen om någonting skulle gå på tok med laddningen. Det som tidigare sågs som en alltför dyr och onödig kostnad har nu sjunkit i pris, och tillsammans med det bidrag man kan få från Naturvårdsverket lönar det sig absolut att installera en laddstation hemma.

”Där en nattlig laddning med elkabel direkt från eluttaget ger din bil ungefär 10-20 mils räckvidd kan en effektiv laddning med laddbox ge betydligt mera kräm”

En laddstation, laddbox, eller wallbox som det också kallas, är effektivare än att ladda ur ett vanligt eluttag. Helst ska den ha en egen nydragen elledning, gärna trefas om bilen är kompatibel med det. Där en nattlig laddning med elkabel direkt från eluttaget ger din bil ungefär 10-20 mils räckvidd kan en effektiv laddning med laddbox ge betydligt mera kräm. Laddarsladden kan du i stället ha med dig i bilen för att tanka på el i någon av de allt vanligare offentliga laddstationer som finns runt om i landet.

Viktigt att tänka på

När du ska installera en laddbox i hemmet finns det en del att tänka på. Det första är att du alltid ska anlita en behörig elinstallatör för jobbet. På Elvisionen har vi erfarenhet och kunskap kring vad som behövs för att installera en laddbox på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt och hjälper dig gärna med val av produkt och installation. Det finns därtill flera olika varianter av laddare, med olika så kallade modes, laddningslägen, uppdelade i mode 1, 2, 3 och 4. Det är mode 3 som gäller som EU-standard och det är det du ska välja. Du ska även ha en kontakt av typ 2, även det EU-standard. För snabbladdning heter motsvarande kontakt CSS.

Se alltid till att elektrikern kopplar in en jordfelsbrytare och helst även ett överspänningsskydd för att förhindra att bilen eller utrustningen får skador vid ett eventuellt åsknedslag.

Bidrag för inköp och installation

Naturvårdsverket delar ut bidrag till privatpersoner som vill installera en laddstation för elbilar i hemmet. Du kan få 50% avdrag för kostnaderna för laddstationen och 50% avdrag för arbetskostnaderna. Maxbeloppet på bidraget är 10 000:- per fastighet. När du ansöker är det viktigt att du har sparat kvitton och annat som styrker dina uppgifter.

Elbil är framtiden

Förra året såldes mer än 50 000 elbilar i Sverige och det är bara en tidsfråga innan det blir den vanligaste biltypen i Sverige. Det som mest avskräcker folk från att köpa en elbil är bristen på laddstationer på vägarna. Genom en riktig laddstation i hemmet klarar man lätt energibehovet för sin bil för körning i stadstrafik, och i och med att nätet av laddstationer är under ständig utveckling kommer vi snart att få se en brytpunkt när elbil blir det självklara valet för folk som vill köpa ny bil.

Se till att vara en del av utvecklingen mot en hållbar framtid. Köp en elbil och investera i en egen effektiv laddstation. På Elvisionen hjälper vi dig gärna både med rekommendationer av produkt samt med installation.

När du vill få jobbet rätt gjort!
28 Sep 2018