Dra el till köksfläkt

En köksfläkt kan installeras på egen hand. Men det finns en punkt som privatpersoner inte ska genomföra själv. Du bör aldrig dra el till köksfläkt.

De flesta renoveringar får utföras av privatpersoner. Det gäller allt från avancerade badrumsrenoveringar till tapetsering och byte av köksfläkt. Men när det kommer till elinstallationer måste elektriker anlitas. Det är den enda hantverkare som enligt lag måste anlitas och där man som privatperson inte kan genomföra arbetet.

Alltid krav på auktoriserad elektriker

Det är ett lagligt krav på auktorisation för att kunna få kalla sig elektriker. Det är alltså ett reglerat yrke där det bestraffningsbart att utge sig för att ha denna titel utan godkänd utbildning. Auktorisationen ansöks om hos Elsäkerhetsverket och det är därmed där som det är möjligt att kontrollera att ett företag har korrekt auktorisation.

Så kontrollerar du företaget

 1. Gå till e-tjanster.elsakerhetsverket.se

  Samtliga auktoriserade elektriker finns registrerade i detta sökregister.
 1. Ange företagsnamn, organisationsnummer, ID-nummer eller ort

  Sker en sökning på namn eller nummer kommer enbart denna elektriker att presenteras. Genomförs sökningen mot en ort kommer istället samtliga auktoriserade elektriker på den orten att visas.

  Utöver att företagsuppgifter och kontaktuppgifter visas går det även att se dess verksamhetstyp och därmed inom vilka områden som de har auktorisation.

Kan erbjudas med fast pris

Installation av el till en köksfläkt är både ett enkelt och relativt snabbt jobb att utföra av en elektriker. Det finns därför företag som har ”fast pris” på arbetet. Detta förutsätter självklart att resterande byggnation är klar och att den dragning som ska genomföras har underlättats och förberetts.

Många elektriker erbjuder även en helhetslösning där demontering av den gamla köksfläkten, installation av nya samt elinstallation sker. En fördel med denna lösning är att de även kan ta hand om den gamla fläkten.

Vad får jag göra själv?

Många anser att ”det är så lätt” att installationen genomförs på egen hand. Men på denna punkt är Elsäkerhetsverket tydlig och anger att vid de flesta elarbeten måste arbetet utföras av registrerade elsäkerhetsföretag.

Det finns visserligen enklare arbeten som får utföras av privatpersoner – men enbart om personen har komplett kunskap inom området. Att chansa är helt fel väg att gå.

Exempel på saker du får genomföra med rätt kunskap

 • Byta glödlampor och lamphållare
 • Montera skarvsladdar, stickproppar och sladdströmbrytare
 • Byta vägguttag. Detta förutsatt att det är på maximalt 16 A samt att den är inom en dosa eller egen dosa.

Exempel på arbeten som inte får utföras själv:

 • Installation av golvvärme, värmekabel samt alla installationer i badrum och våtrum
 • Ändring av vägguttag från att vara ojordad till att bli jordad
 • Ändringar i fasta installationer

Det bör vara under den sista punkten som eldragningar vid köksfläkt hamnar. Ska elen dras om måste alltså elektriker anlitas.

Vem är ansvarig?

Det är ägaren av bostaden som är ansvarig för att elinstallationerna är säkra och utförd av personal med rätt kompetens. För dig som bor i hyresrätt ligger alltså detta ansvar hos fastighetsägaren. Bor du i bostadsrätt är det delat ansvar mellan bostadsrättsföreningen och du som boende. Detta beroende på vilka installationer som det handlar om. Bor du i villa ligger hela ansvaret på dig.

 

När du vill få jobbet rätt gjort!
4 Mar 2020