Tips på hur du kan minska elförbrukningen

Vi förbrukar bara mer och mer el, när vi egentligen av både miljömässiga och ekonomiska skäl borde istället minska vår elförbrukning. Vi skaffar oss allt fler elektriska apparater som slukar energi vid användning, laddning och i standbyläge.

”Om man vill finns det mycket man kan göra för att minska sina elkostnader”

Varje år förbrukar ett normalt hushåll mellan 3000-6000 kWh, alltså kilowatt per timme. Bor man i villa tillkommer ytterligare 8000-15000 kWh samt 4000-6000 kWh för varmvatten. Detta gör att elkostnaderna för en genomsnittlig villa i Sverige ligger på ca 22500:- per år och i en lägenhet på ca 6000:- per år, och elen blir bara dyrare.

Om man vill finns det mycket man kan göra för att minska sina elkostnader. Genom några enkla åtgärder kan man utan problem minska sin elförbrukning med 10%. Vi tänkte här presentera några tips på vad du som konsument kan göra för att minska din energianvändning och därmed få ner dina elkostnader.

energisnålt hus

Värme

Ett mycket effektivt sätt att minska sina energikostnader är att sänka innertemperaturen någon grad. Sänker man temperaturen med 1ºC sänker man också energianvändningen med 5%. Att i ett hus brassa på så att man har lägenhetstemperaturer är inte realistiskt, och det går fort att vänja sig vid lite svalare temperatur. Det är dessutom hälsosammare och gör att man sover bättre om nätterna, så dra ner elementen en smula.

Vill man spara värme bör man också se till att täta fönster och dörrar ordentligt. Otäta lister gör att mycket värdefull värme sipprar ut. Att installera en frånluftsvärmepump som utnyttjar den varma utluften för att värma upp inkommande luft är också en bra investering.

Lampor

Byt ut alla lampor mot lågenergilampor och se till att alltid ha de släckta i de rum du inte vistas i eller när du går hemifrån. En självklarhet.

Elektronisk utrustning

Att bara sätta teven, stereon och apparater i standbyläge räcker oftast inte för att spara el, de måste stängas av helt. På nyare apparater kan dock standbyläget räcka, eftersom elektroniktillverkare utvecklat funktionen.

Köket

Kyl och frys bör ställas in på rätt temperatur, vilket är 8ºC för kyl och -18ºC för frys, annars drar de onödigt mycket energi. Är vitvarorna gamla bör de bytas ut mot nyare energisnålare varianter.. När du kokar vatten sparar du energi genom att använda vattenkokare.

Tvättstugan

Tvätta i 40ºC, det räcker bra med dagens effektiva tvättmedel. Att tvätta i 40º istället för 60º halverar din elförbrukning för en tvätt.

Energimärkning

När du köper nytt, kolla alltid energimärkningen och välj det energisnålaste alternativet. Att välja rätt apparat gör stor skillnad i det långa loppet och den eventuella extra kostnaden får du alltid tillbaka i form av minska energiåtgång.

När du vill få jobbet rätt gjort!
27 Dec 2017