Krävs det en elektriker för att installera diskmaskin?

En diskmaskin är alltid ett välkommet tillskott till hushållet. Det spar tid och hjälper en att hålla ordning på torpet. Dagens diskmaskiner är tysta och effektiva och drar varken särskilt mycket ström eller vatten, faktum är att en disk med maskin till och med drar mindre vatten än en handdisk där man då och då låter vattnet rinna.

”Finns inget befintligt eluttag i närheten av diskmaskinen måste en behörig elektriker dra el och sätta dit ett uttag”

När man köper en diskmaskin måste den så klart installeras och anslutas till både vatten, avlopp och el. Enligt Boverkets byggregler, som bland annat försäkringsbolagen tar sina beslut utifrån, måste anslutningarna vara fackmannamässigt utförda. Detta innebär att du har rätt att göra det själv, men att du så klart måste veta vad du gör, och göra det bra.

Dock finns ett undantag: finns inget befintligt eluttag i närheten av diskmaskinen måste en behörig elektriker dra el och sätta dit ett uttag. Det är nämligen lag på att alla fasta elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker. Eluttaget sätts vanligtvis i skåpet under diskhon, dit även slangarna för vatten och avlopp går. Att sätta eluttaget i samma utrymme som diskmaskinen innebär en risk att elkabeln kläms eller blir för varm. Om ett 230v eluttag redan finns är det bara att koppla in diskmaskinen när vatten- och avloppsinstallationen är utförd.

installation av diskmaskin

Utan ersättning

Även om man har kunskaperna för att dra el själv är det förbjudet, och om du inte kan visa att elen är dragen av behörig elektriker kommer du inte att få någon ersättning från försäkringsbolaget om en olycka skulle inträffa. Försäkringsbolaget håller sig till de regler för byggande som Boverket satt upp. Boverket är den svenska myndighet som ansvarar för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Enligt dessa regler måste alltså en diskmaskin anslutas på ett fackmannamässigt sätt. Med fackmannamässigt innebär att kvaliteten på arbetet ska hålla samma klass som om en behörig fackman hade utfört det.

Riskerna med gör-det-själv

Många el- och vattenanslutningar görs i Sverige på ett icke fackmannamässigt sätt. Anledningen är att vissa arbeten ter sig enkla men att bakomliggande kunskap kring varför saker görs på ett visst sätt saknas. Till exempel kan de flesta koppla in en slang, men om man inte vet varför det är viktigt att slangen hänger på ett visst sätt så kanske man inte bryr sig om det och struntar i det.

I värsta fall kan sådant slarv leda till olyckor med stora kostnader till följd, kostnader som inte kommer att täckas av försäkringsbolaget eftersom anslutningarna inte är fackmannamässigt utförda. I fråga om el är det dessutom förbjudet och kan leda till böter eller fängelse. Den vanligaste orsaken till brand i svenska hem är felaktigt utförda elinstallationer.

En bra tumregel är att alltid anlita en behörig fackman när det handlar om installationer av el och vatten, oavsett om det är tillåtet at göra själv eller inte. Visst kan man snabbt läsa sig till på internetforum hur man går tillväga, men saknas den bakomliggande kunskapen är det lätt att man missar något viktigt och att arbetet görs på fel sätt, något som garanterat kommer at straffa sig senare.

Kontakta oss

Som erfaren elfirma har vi all den kompetens som behövs för installera el till din diskmaskin. Vi utför kontinuerligt elinstallationer i bostäder och offentliga miljöer och har ansvarsförsäkring och alla behörigheter. Om du inte har något uttag för diskmaskin eller om du är osäker på om befintlig el är i gott skick, kan vi hjälpa dig att inspektera och dra fram el till din diskmaskin. Vi kan även utföra installation av diskmaskiner med fast elinstallation. Ring oss idag och hör hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

När du vill få jobbet rätt gjort!
27 Dec 2017