Kan man lämna mobilladdaren i uttaget?

En allt vanligare orsak till bränder i svenska hem är elektroniska produkter, och oftast är olyckorna kopplade till laddare och batterier. Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att man alltid ska dra ur sin laddare efter att ha laddat exempelvis sin mobiltelefon. Man ska inte heller ladda telefonen på natten, eftersom man då vanligtvis inte märker om det uppstår en brand. Generellt kan sägas att det är bättre att ladda telefonen lite grann då och då än att låta den sitta i länge och bli helt laddad.

”Olyckor har skett både med kopior och originalladdare, så vill man vara på den säkra sidan ska man alltid dra ut laddaren ur väggen när man laddat klart”

Telefontillverkare skriver nästan alltid i bruksanvisningen till sina produkter att man bör dra ut laddaren ur uttaget efter användning, ändå är det väldigt få som gör det. Många kör på enligt filosofin att det antagligen inte händer mig något, trots att man har en viss vetskap om riskerna.

En laddare som får sitta i utgör en risk framför allt om komponenterna i laddaren inte är anpassade till de temperaturer och spänningar de utsätts för. Detta är framför allt vanligt i billiga kopior av de stora märkenas laddare. Även om en laddare ser helt identisk ut som den man brukar använda kan den se helt annorlunda ut på insidan och innehålla helt andra komponenter. Att använda en sådan laddare innebär alltid en risk. Dock har olyckor skett även med originalladdare, så vill man vara på den säkra sidan ska man alltid dra ur laddaren ur väggen när man laddat klart.

mobil och laddare

Varför börjar det brinna?

När laddare fattar eld beror det oftast på ett fabriksfel, något har gått snett när laddaren sattes ihop på fabriken. Men även laddare som inte har något direkt fabriksfel kan bli överhettade och orsaka gnistor. Som ovan nämnts innehåller vissa billiga laddare komponenter som inte är anpassade för den spänning och de produkter de utger sig för att vara avsedda för. Det kan även uppstå en termisk effekt i moderna mobilbatterier som gör att de överhettas och kan explodera eller börja brinna.

En annan vanlig orsak till brand är att man låter telefonen eller surfplattan ligga övertäckt, eller på något mjukt material, exempelvis i sängen. Blir produkten för varm kan den till slut orsaka brand. Att lämna en bärbar dator, telefon eller surfplatta på laddning i exempelvis soffan över natten är direkt livsfarligt.

CE-märkning

CE-märkning innebär att produkten uppfyller de villkor som gäller på den europeiska marknaden. Produkter med denna märkning ska kunna fungera som förväntat utan att orsaka skador. Däremot är den ingen garanti mot fabriksfel och om fabrikanten säger att laddaren ska dras ut efter användning. När man köper en ny laddare ska man dock alltid kontrollera att den har CE-märkning.

Ladda inte oövervakat

Man ska aldrig ladda telefonen utan att man har koll på den. Framför allt ska man aldrig sova medan man laddar eller lämna lägenheten med telefonen eller datorn på laddning. Händer det något måste man kunna vara i närheten och släcka en eventuell brand eller dra ur kontakten vid rök. Eller gnistutveckling.

"En fungerande brandvarnare bör man också ha i de utrymmen där mobiler laddas. Den ger snabbt signal om något är på tok och du befinner dig i ett annat rum."

Som elfirma har vi genom åren sett vad bristande respekt för el har lett till ifråga om olyckor och skador på människor och egendom. Felaktiga elinstallationer och slarvig och felaktig användning av elprodukter är mycket vanligt. Kontakta oss gärna om du har några frågor kring säker el i hemmet, vi hjälper dig gärna.

När du vill få jobbet rätt gjort!
27 Dec 2017