Tips: felsökning vid strömavbrott

Här hjälper vi våra kunder med några enkla tips om hur man ska felsöka när man har drabbats av ett strömavbrott. Hittar du inte felet? Välkommen att kontakta så kan vi hjälpa dig.

1) Vad gjorde du momentet innan strömmen försvann? Det finns en hel del aktiviteter som kan orsaka ett strömavbrott. Du kanske slog på en hushållsmaskin eller ett eldrivet verktyg, du kanske kopplade in ett våffeljärn av äldre modell eller du kanske hade ovanligt mycket elapparatur på samtidigt. Du kanske använde dammsugaren. Detta kan ge ovanligt hög belastning på elen i din bostad och orsakat ett avbrott.

2) Hur står det till med elen hos grannarna? Om grannen har ström eller om det lyser i trapphuset så är det med största säkerhet ett lokalt fel i din egen anläggning.

3) Är du helt utan el eller bara i delar av bostaden? Kontrollera om elen har gått överallt eller bara i vissa delar av lokalen. Är du bara delvis utan elektricitet så kan det vara en säkring som har gått. Det kan då antingen vara en mätarstation på tavlan eller en vanlig säkring i elcentralen. Om elen är helt borta? Prova testknappen på jordfelsbrytaren eller slå på den.

4) Har din jordfelsbrytare löst ut? Har denna utmärkta säkerhetsinstallation slagit av strömmen och den inte går att koppla på igen så finns felet med största säkerhet någonstans i din egen anläggning.

5) Lokalisera el centralerna. På din mätartavla finns huvudbrytare, mätarsäkringar och elmätare. Denna kan i sin tur finnas på flera olika ställen, inne i lägenheten, källaren eller i trapphuset brukar vara de vanligaste varianterna. I flerfamiljshus är den oftast placerad på fasaden och i äldre villor inomhus.. Syns texten på elmätarens display så är det troligt att felet finns någonstans i din egen anläggning.

6) Kontrollera säkringarna. Stäng av elen med en brytare och kolla därefter mätarsäkringarna och även de vanliga säkringarna. Kolla dessutom om en automatsäkring måste slås på. Annars kan man behöva ta ut porslinssäkringarna i en gammal elcentral. Sitter säkringens ”pärla” löst eller har en bränd yta så måste den bytas. Om bottenplattan är trasig så måste du kontakta en elektriker för att åtgärda detta. När alla dessa åtgärder är genomförda så kan du slå på strömmen med huvudströmbrytaren igen.

Välkommen att höra av dig till oss på Elvisionen om du vill veta mer om strömavbrott.

När du vill få jobbet rätt gjort!
15 Jul 2019