Hur lång tid tar det att dra in ny el i en villa?

Är er villa över 50 år gammal bör ny el dras för att säkerheten ska vara på en godkänd nivå. Men hur lång tid tar det att dra ny el i en villa?

I äldre villor finns elsystem som inte är i närheten av dagens säkerhetskrav. Det finns däremot inte något krav att byta ut dem då de svenska regler som gäller utgår från det år som byggnaden byggdes. Ett hus från 1901 behöver därmed följa de byggregler som var 1901 osv.

Vid större renoveringar och ombyggnationer behöver däremot dessa göras utifrån dagens byggnormer och standard. Att dra ny el i en villa kan därmed ta olika lång tid beroende på hur mycket som behöver bytas ut. Hur lång tid tar det? Ja, det beror på flera faktorer.

Elsystemets storlek

I likhet med alla renoveringar som sker i ett hem tar det olika lång tid beroende på dess omfattning. En mindre villa med ett par rum tar självklart mindre tid än en trevåningsvilla med elcentral i källaren.

Vad gör du själv?

El-arbeten ska alltid utföras av certifierad elektriker. Men det betyder inte att man inte kan göra något alls själv. När elsystemet ska bytas kan det behövas en del arbeten av snickare för att elkablar ska tas fram och kunna dras om. Allt detta jobb kan man göra på egen hand. Man får även dra vissa kablar själv men själva installationen måste ske av elektriker. Detta i likhet med hur elektrisk golvvärme kan monteras på egen hand men att en elektriker sedan måste koppla upp det på elnätet.

Extra tillägg

När elinstallationen ändå byts finns det stora fördelar med att se över eventuella tillägg och kringtjänster. Det gamla proppskåpet med porslinsproppar kan till exempel bytas ut till automatsäkringar och en jordfelsbrytare kan installeras, vilket ökar säkerheten. En automatsäkring blir också enklare att återställa jämfört med att byta en porslinspropp. Men hör med en elektriker vad de rekommenderar för att få ett så smidigt system som möjligt i just din bostad.

Exempel - så lång tid tar det

En bostad på 1,5 våning i 140 kvadrat som är byggd på 60-talet är i behov av att byta ut sitt elsystem. I varje rum finns eluttag och bostaden har idag en ”gammaldags” elcentral i plåt.

Inget annat i bostaden behöver ändras vad gäller element, uttag eller annan utrustning. Enligt forumet Byggahus kommer nu tre elektriker ut till huset och förutsatt att de kommer åt alla ledningar tar arbetet ca en dag. Dagen efter sker sedan byte av elmätartavlor och elcentral. Därefter testar man hela anläggningen.

I detta exempel bör man alltså kunna räkna med att arbetet tar ca 3 – 5 dagar beroende på dess komplexitet.

ny el i villa i Stockholm

När du vill få jobbet rätt gjort!
3 Feb 2020