Skillnaden mellan enfas och trefas

Ibland hör du kanske begreppet enfas och trefas nämnas när någon kompis haft en elektriker på besök och fått ny el dragen. Men vad innebär det egentligen och vad är fördelarna med enfas respektive trefas? Som du kanske slutit dig till i samtalen med kompisen är trefas något som framför allt används till saker i hemmet som kräver lite mer kraft och samtidigt behöver gå jämnt för att inte låta för mycket. Exempel på sådana hushållsapparater är spisar och tvättmaskiner. Då är trefas bra, eftersom det ger en högre effekt samtidigt som det behåller ett jämnt flöde.

”När el dras från elnätet in i våra hus sker det alltid med trefas. Trefas sparar in på antalet ledningar som behövs, eftersom man får in mer ström med ett mindre antal ledningar”

I en vanlig enfasledning leds strömmen via en sinusformad växelspänning genom sladden. Spänningen är på 230V. I en trefasledning är det tre växelspänningar som går tillsammans, med en inbördes förskjutning på 120°, och spänningen är på 400V. När el dras från elnätet in i våra hus sker det alltid med trefas. Trefas sparar in på antalet ledningar som behövs, eftersom man får in mer ström med ett mindre antal ledningar. I våra elcentraler (proppskåp) tar man ur trefasen ut enfasledningar som leds till våra eluttag och strömbrytare. Vill man däremot ha en spis eller annan hushållsapparat som kräver trefas måste en elektriker dra trefas till exempelvis köket och där installera ett speciellt uttag, oftast av en modell som heter Perilex.

Vad är Perilex?

Perilex är ett produktnamn, men det är en produkt som i princip har blivit standard för hushållsapparater som kräver mycket ström. En stickpropp för trefas har fem poler i stället för två som på vanliga stickproppar. En pol för varje ledare, en för den så kallade neutralledaren och en för skyddsjord. Följaktligen har även uttaget fem hål i stället för de vanliga två.

Kontrollera att du har ett trefasuttag

Om du tänkt köpa en ny spis, tvättmaskin eller har till exempel ett bastuaggregat som behöver trefas och 400V måste du kontrollera om du har ett trefasuttag installerat. Att det är ett trefasuttag ser du enkelt på att det i stället för två hål har fem hål, ett i mitten i form av ett plus eller minus och fyra omgivande hål i en kvadrat. Om du har ett Perilex-uttag får du installera din spis eller tvättmaskin själv, har du det inte måste du anlita en behörig elektriker för att installera ett åt dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Den moderna standarden

De flesta moderna spisar och tvättmaskiner som säljs idag är utrustade med Perilex-uttag och följaktligen är det också vanligt att trefas har dragits till kök eller badrum. Tidigare har även fast installation av spisar förekommit, men enligt nya EU-regler ska nu alla spisar som säljs ha Perilex-proppar. Om du vill byta ut en gammal spis som har en fast installation behöver du alltså ett Perilex-uttag för att kunna använda den.

Vi hjälper dig att få ordning på elen

Eftersom trefas leds till alla hushåll är det inget problem att dra fram trefas till ett uttag i din bostad. Men du måste som vid alla fasta installationer anlita en elektriker. Vi börjar alltid med en allmän inspektion av dina elinstallationer och gör en bedömning av hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Har du ingen jordfelsbrytare är vår rekommendation alltid att vi kopplar på en på din elcentral. Det ger extra trygghet om någon hushållsapparat skulle bli strömförande eller om du på annat sätt skulle få ström i dig. Just för spisar och andra hushållsapparater är de ovärderliga, eftersom de bryter strömmen så fort det blir något fel på apparaten.

När du vill få jobbet rätt gjort!
4 Jun 2018