Så får du säker el utomhus

El är farligt om den inte hanteras på rätt sätt och el utomhus innebär dessutom en förhöjd risk. El, fukt och kyla är en dålig kombination, ström leds bättre i fuktiga miljöer och står du utomhus är du dessutom jordad och strömmen går rakt igenom dig om en apparat skulle bli strömförande.

”Om man bara tänker på säkerheten och att använda rätt typ av produkter, anpassade för utomhusbruk, så går det att få säker el utomhus”

Dock vill vi ju kunna använda el utomhus. Vi vill ha ljusslingor och annan belysning i juletid och infravärme eller värmeelement under kyliga vår- och höstkvällar. På sommaren vill vi gärna kunna ta el från ett utomhusuttag och arbeta i trädgården och tända kulörta lyktor när vi har kräftskiva.

Om man bara tänker på säkerheten och att använda rätt typ av produkter, anpassade för utomhusbruk, så går det att få säker el utomhus. Dock bör man vara extra noga med att alltid dra ut sladdar när de inte behövs och skydda exponerade elapparater från fukt.

Jordfelsbrytare

Regel nummer ett är: Installera en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring som bryter strömmen om en apparat skulle bli strömförande. En jordfelsbrytare är så snabb med att slå ifrån att den ström du hinner få i dig oftast inte är tillräckligt för att du ska få några skador.

Du måste alltid anlita en behörig elektriker för att installera en jordfelsbrytare. Låt även elektrikern kontrollera övriga anslutningar ut till trädgården.

utomhusbelysning

Särskilda uttag

Du ska aldrig dra ut el inifrån huset eller lägenheten! Installera istället särskilda utomhusuttag med jordfelsbrytare. Har du befintliga utomhusuttag utan jordfelsbrytare och dessutom saknar jordfelsbrytare vid din elcentral, måste du åtminstone skaffa en portabel jordfelsbrytare, som kopplas mellan utomhusuttaget och apparatsladden. På så sätt är du säkrad om apparaten skulle bli strömförande. Din elektriker kan hjälpa dig med att hitta rätt typ av uttag och med installationen.

CE och IP

De produkter du använder dig av ska vara avsedda för utomhusbruk. Detta gäller både själva apparaterna samt element, lampor, ljusslingor och skarvsladdar.

När du köper en elprodukt ska du alltid kolla efter två märkningar. CE står för Conformité Européenne och betyder att produkten följer den europeiska standarden vad gäller hälsa och säkerhet. Använd alltid CE-märkta produkter utomhus.

IP står för International Protection och är en inkapslingsklassificering, dvs den betecknar hur väl produktens komponenter är skyddade mot vatten och damm, samt hur väl du är skyddad från att komma i kontakt med produktens innanmäte. Ip följs alltid av et tvåsiffrigt nummer, där den första siffran (mellan 0 och 6) betecknar hur väl inkapslingen står emot damm. 0 betyder inget skydd alls och 6 helt dammtätt. Den andra siffran (mellan 0 och 9) anger hur väl produkten står emot fukt. Återigen betyder 0 inget skydd allas, medan en produkt med en åtta tillfälligt kan sänkas ner i vatten utan problem och en nia betyder helt vattentät. En produkt avsedd för utomhusbruk bör ha ett IP-värde på minst 46.

Kontrollera ljusslingor och element

Du bör alltid kontrollera ljusslingor,element och dylikt, särskilt om du använder dem sällan. Har de förvarats i exempelvis ett förråd kan de ha skadats. Kolla att inga synliga skador finns på sladdar och dylikt och testa gärna produkten inomhus först om det går.

När du har ett element eller en infravärmeanläggning igång ska du också naturligtvis tänka på brandrisken. Låt inte produkterna stå för nära ytterväggar, soffor eller markiser, och framför allt, tänk på den gamla finska devisen – ei saa peittää (får ej övertäckas).

Anlita elektriker

Du ska alltid anlita en elektriker för att säkra elen utomhus. Vi har stor vana av elinstallationer för utomhusbruk och hjälper dig gärna att ordna säker el så att du kan njuta av elektricitetens välsignelser på din uteplats och i din trädgård. Vi hjälper också gärna till med rekommendationer på jordfelsbrytare och eluttag för utomhusbruk.

När du vill få jobbet rätt gjort!
27 Dec 2017